Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

szukaj

Odwiedziło nas:

0

Sonda

Czy twoja bliska lubznajoma osoba nadużywa alkoholu?
 

Odzwiedziło nas :

dziś:28
wczoraj:115
wszystkie odwiedziny:473344
DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
Spis treści
DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
Dorosłe dziecialkoholików
Dom bez ścian
Wszystkie strony


       

DZIECI W RODZINACH ALKOHOLOWYCH:


ŻYJĄ Z POCZUCIEM ZAGROŻENIA
, cierpią i są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej;

WIELE DZIECI STARA SIĘ UTRZYMAĆ W TAJEMNICY PICIE RODZICÓW - wstydzą się, mają poczucie, że są gorsze;

BOJĄ SIĘ i mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem;

UKRYWAJĄ I TŁUMIĄ SWOJE UCZUCIA, czują się osamotnione, częściej zapadają na różne choroby;

WCZEŚNIE UCZĄ SIĘ, że nie mogą polegać na swoich rodzicach i przestają ufać innym ludziom otaczający świat wydaje się wrogi i obcy;

BIORĄ NA SIEBIE NADMIERNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych. Nie umieją się bawić.


Dzieciom z rodzin alkoholowych trzeba pomagać nie tylko przez chronienie ich przed bezpośrednimi skutkami nadużywania alkoholu w rodzinie.

Możemy im pomóc w tym, aby:

- uczyły się rozumieć, że ich rodzic jest osobą chorą, że dziecko nie jest zdolne do wyleczenia go z tej choroby i nie jest za nią odpowiedzialne,

- uczyły się pozytywnego stosunku do samego siebie, zadbania o siebie, umiejętności i odpoczywania i zabawy,

- zaczęły wyrażać swoje uczucia i potrzeby, umiały prosić o pomoc i przyjmować ją od innych, dzieliły się z innymi swoimi problemami i uczyły się zaufania.